Про кафедру

Загальна інформація про

Кафедра будівельних матеріалів і виробів існує з перших днів існування університету. Під керівництвом видатного вченого д. т. н., професора Володимира Івановича Бабушкіна, відомого не тільки у нас, а й в багатьох країнах світу,  кафедра набула найбільших наукових досягнень у створенні функціональних силікатних матеріалів на основі закономірностей фізичної і колоїдної хімії, розвинених Бабушкіним В.І у своїх працях.


Зараз на кафедрі працюють учні професора В.І. Бабушкіна і продовжують дослідження у розробці нових матеріалів різного функціонального призначення для будівельної галузі. На кафедрі підготовлено та захищено 55 кандидатів та докторів наук, у тому числі з інших країн світу.

Колектив кафедри

Тетяна Костюк

Тетяна Костюк

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри будівельних матеріалів і виробів з 2017 р, народилася у 1954 році, отримала ступінь кандидата технічних наук у 2000 році, ступінь доктора технічних наук у 2016 році. З 1995 року працює в області будівельного матеріалознавства в Харківському національному університеті будівництва і архітектури. Її наукові інтереси включають багатофункціональні композитні матеріали. Вона опублікувала більше 200 друкованих праць, має 15 патентів України на винахід, монографію, посібники, кілька статей в міжнародних журналах бази Skopus.

Ібрагім Казімагомедов

Ібрагім Казімагомедов

доцент кафедри

Доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів з 1995 р, народився у 1956 році, отримав ступінь кандидата технічних наук у 1994 році. Його наукові інтереси включають силікатні матеріали багатофункціонального призначення на основі вторинної сировини та залишків промислового виробництва. Опублікував більше 250 друкованих праць, патентів України на винахід, монографію, посібники, кілька статей в міжнародних журналах бази Skopus.. За його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Віктор Бондар

Віктор Бондар

доцент кафедри

Доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів з 1985 р, народився у 1952 році, отримав ступінь кандидата технічних наук у 1984 році. Його наукові інтереси включають дрібнозернисті бетони різного функціонального призначення, а також реконструкцію і створення нових об’єктів з використанням іноваційних матеріалів і технологій. Опубліковано більше 80 друкованих праць, патентів України на винахід, посібники та кілька статей в міжнародних журналах. Приймає участь у соціальних програмах з допомоги дітям. Активний член Козацької спілки. Має кваліфікаційні сертифікати експерта обстеження будівель і споруд та інженера-проектувальника в галузі архітектурного будівництва.

Олена Деденьова

Олена Деденьова

Доцент кафедри

Доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів з 2000 р, народилася у 1961 році, у 1991 році закінчила аспірантуру. З 1989 року працює в області будівельного матеріалознавства в Харківському національному університеті будівництва і архітектури. Її наукові інтереси включають дрібнозернисті тонкостінні композитні матеріали. Вона опублікувала більше 150 друкованих праць, патенти України на винахід, навчальний посібник, кілька статей в міжнародних журналах бази Skopus.

Тетяна Наливайко

Тетяна Наливайко

Асистент кафедри

Асистент кафедри будівельних матеріалів і виробів з 2017 р, народилася у 1983 році, отримала ступінь кандидата технічних наук у 2020 році. Її наукові інтереси включають силікатні матеріали водонепроникної структури. Опублікувала більше 50 друкованих праць, кілька статей в міжнародних журналах.

Валерія Коваленко

Валерія Коваленко

авідуюча лабораторією кафедри

Завідуюча лабораторією кафедри з 1994 р., народилась у 1954 році. Приймає активну участь у науково-дослідницьких та науково-методичних роботах кафедри. Забезпечує якісну роботу навчального процесу та науково-дослідницької роботи кафедри. Опубліковано більше 15 друкованих праць у тому числі і науково-методичного характеру.

55

Захищено кандидатів та докторів наук

65

Likes

345

Likes

453

Downloads

Наша адреса

Зв'язок з нами

Робочий час