Методичні вказівки до практичних занять та для самостійного вивчення з дисципліни «Корозія і захист будівельних конструкцій » для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності: 192 «Будів ництво та цивільна інженерія» / Упорядники: Казімагомедов І.Е., Костюк Т.О., – Харків: ХНУБА, 2017.

Методичні вказівки до практичних занять та для самостійного вивчення з дисципліни «Корозія і захист будівельних конструкцій » для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності: 192 «Будів ництво та цивільна інженерія» / Упорядники: Казімагомедов І.Е., Костюк Т.О., – Харків: ХНУБА, 2017.