Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна безпека будівельних конструкцій та матеріалів» (1 змістовий модуль) для спеціальності 101– Екологія/ Укладач: В.О. Бондар – Харків: ХНУБА, 2018. – 20 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна безпека будівельних конструкцій та матеріалів» (1 змістовий модуль) для спеціальності 101– Екологія/ Укладач: В.О. Бондар - Харків: ХНУБА, 2018. – 20 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна безпека будівельних конструкцій та матеріалів» (1 змістовий модуль) для спеціальності 101– Екологія/ Укладач: В.О. Бондар – Харків: ХНУБА, 2018. – 20 с.