Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Архітек-турно – будівельні матеріали та вироби» для студентів архітектурного факуль-тету / Укладачі: Т.О. Костюк, О.Б. Деденьова, − Харків: ХНУБА, 2020. – 18с.

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Архітек-турно – будівельні матеріали та вироби» для студентів архітектурного факуль-тету / Укладачі: Т.О. Костюк, О.Б. Деденьова, − Харків: ХНУБА, 2020. – 18с.

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Архітек-турно – будівельні матеріали та вироби» для студентів архітектурного факуль-тету / Укладачі: Т.О. Костюк, О.Б. Деденьова, − Харків: ХНУБА, 2020. – 18с.